Psihologie organizațională

Cultură organizațională și climat organizațional

Sursa: Conspect al capitolului ”Organizational Culture and Climate” de Neal Ashkanasy și Alana Dorris, publicat în ”The SAGE Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology”.

Dinamici ale cogniției de echipă: o teorie orientată spre proces a emergenței cunoștințelor în echipă

Sursă: ”The Dynamics of Team Cognition. A process-oriented theory of knowledge emergence in teams”, de Grand, Braun, Kulkanin, Kozlowski și Chao, publicat în Journal of Applied Psychology, în 2016

O meta-analiză a relației dintre comunicarea în echipă și performanță

Sursă: ”Does Team Communication Represent a one-size-fits-all approach? A meta-analysis of team communication and performance” de Marlowa, Lacerenzab, Paolettia și Burkec, în Organizational Behavior and Human Decision Processes, în 2018.

Raționament și luare de decizii la locul de muncă

Sursa: ”Judgment and Decision Making in the Workplace” de Zhang și Highhouse, în ”The SABE Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology: Personnel Psychology and Employee Performance”.

Socializare și mentoring: starea la zi a cercetării

Sursa: ”Taking Stock of Two Relational Aspects of Organizational Life: Tracing the History and Shaping the Future of Socialization and Mentoring Research” de Allen, Eby, Chao și Bauer, publicat în Journal of Applied Psychology în 2017.

Modele ale procesului de leadership: un review și sinteză

Sursă: ”Leadership Process Models: A Review and Synthesis”, de Thomas Fischer, Joerg Dietz și John Antonakis, în Journal of Management.