Experimental psy. & Statistics

Natura experimentelor psihologice (I): Variabile și condiții

Sursa: capitolul 2, ”The Nature of Psychology Experiments (I): Variables and conditions”, din ”Experimental Design and Statistics for Psychology”, de Fabio Sani și John Todman.

Natura experimentelor psihologice (II): Validitatea

Sursa: capitolul 3, ”The Nature of Psychology Experiments (II): Validity”, din ”Experimental Design and Statistics for Psychology, de Fabio Sani și John Todman

Aspecte fundamentale în cercetarea experimentală

Sursa: capitolul 8, ”The Measurement of Behavior”, din ”Introduction to Behavioral Research Methods”, de Mark Leary

Design experimental

Sursa: capitolul 9, ”Experimental design”, din ”Introduction to Behavioral Research”, de Mark Leary.

stat power
Puterea statistică și mărimea efectului

Sursa: capitolul 8, ”Statistical Power and Effect Size”, din Explaining Psychological Statistics, de Barry Cohen.

Testul t pentru eșantioane pereche

Sursa: capitolul 11, ”The Matched t Test”, din ”Explaining Psychological Statistics”, de Barry Cohen.

Distribuții de frecvență, percentile și ranguri percentile

Sursa: capitolul 3, ”Frequency distributions, percentiles, and percentile ranks”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear

Reprezentarea grafică a distribuțiilor de frecvență

Sursa: capitolul 4, ”Graphic representation of frequency distributions”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear.

Tendința centrală

Sursa: capitolul 5, ”Central tendency”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear.

Variabilitatea

Sursa: capitolul 6, ”Variability”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear.

Distribuția normală

Sursa: capitolul 7, ”The normal curve”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear.

Scoruri derivate

Sursa: capitolul 8, ”Derived scores”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear

Predicția

Sursa: capitolul 10, ”Prediction”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear.

Corelația

Sursa: capitolul 9, ”Correlation”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear.

Fundamentele statisticii inferențiale

Sursa: capitolul 13, ”The basis of statistical inference”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear

Testarea ipotezelor despre medii simple (z și t)

Sursa: capitolul 14, ”Testing hypotheses about single means (z and t)”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear

Considerații suplimentare despre testarea ipotezelor

Sursa: capitolul 15, ”Further considerations in hypothesis testing”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear

Testarea ipotezelor despre diferențe între două medii independente

Sursa: capitolul 16, ”Testing hypotheses about the difference between two independent means”, din ”Statistical reasoning in psychology and education”, de Minium, King și Bear

Design-uri cu grupuri independente

Sursa: capitolul 6, ”Independent group design”, din ”Research Methods in Psychology”, de Shaughnessy, Zechmeister și Zechmeister

Design cu măsurători repetate

Sursa: capitolul 7, ”Repeated measures design”, din ”Research Methods in Psychology”, de Shaughnessy, Zechmeister și Zechmeister

en_USEN