Organisational Psy.

cultura organizationala
Cultură organizațională și climat organizațional

Deși sunt frecvent confundate, cultură organizațională și climat organizațional sunt concepte diferite, care descriu realități diferite și au cauze și consecințe diferite.

Conspect al capitolului ”Organizational Culture and Climate” de Neal Ashkanasy și Alana Dorris, publicat în ”The SAGE Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology”.

cogniția echipei
Dinamici ale cogniției de echipă: o teorie orientată spre proces a emergenței cunoștințelor în echipă

Cogniția echipei a fost evaluată atât ca modele mentale împărtășite, cât și ca memorie tranzacțională. Modelele mentale împărtășite se referă la reprezentări mentale colective cu privire la o sarcină sau un domeniu. Sistemele de memorie tranzacțională reprezintă cunoștințe despre echipă și sarcină distribuite și organizate colectiv.

Sursă: ”The Dynamics of Team Cognition. A process-oriented theory of knowledge emergence in teams”, de Grand, Braun, Kulkanin, Kozlowski și Chao, publicat în Journal of Applied Psychology, în 2016

comunicarea în echipă

O meta-analiză a relației dintre comunicarea în echipă și performanță

Comunicarea în echipă a fost definită drept schimbul de infromații prin intermediul canalelor verbale și non-verbale, între doi sau mai mulți membri ai familiei. Măsurătorile pentru comunicare surprind nivelul la care membrii echipei consideră că informația primită de la ceilalți este clară. Alte aspecte măsurate includ nivelul de împărtășire a informațiilor, sau frecvența comunicării.

Sursă: ”Does Team Communication Represent a one-size-fits-all approach? A meta-analysis of team communication and performance” de Marlowa, Lacerenzab, Paolettia și Burkec, în Organizational Behavior and Human Decision Processes, în 2018.

luarea de decizii
Raționament și luare de decizii la locul de muncă

Psihologii interesați de programul de cercetare orientat spre decizii au început să studieze modul în care oamenii iau decizii care implică incertitudini și probabilități. Metafora jocurilor de noroc a ghidat gândirea acestor cercetători, iar comportamentul în laborator a fost comparat cu axiomele utilității așteptate sau a modelelor derivate din psihofizică.

Sursa: ”Judgment and Decision Making in the Workplace” de Zhang și Highhouse, în ”The SABE Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology: Personnel Psychology and Employee Performance”.

mentoring
Socializare și mentoring: starea la zi a cercetării

Socializarea și mentoratul într-o organizație au mai multe elemente în comun. Ambele implică procese dinamice care se dezvoltă în timp. Ambele sunt procese pe care persoanele le pot trăi de mai multe ori de-a lungul carierei. Iar învățarea este și ea un aspect implicat în ambele procese.

Sursa: ”Taking Stock of Two Relational Aspects of Organizational Life: Tracing the History and Shaping the Future of Socialization and Mentoring Research” de Allen, Eby, Chao și Bauer, publicat în Journal of Applied Psychology în 2017.

leadership
Modele ale procesului de leadership: un review și sinteză

Leadershipul este un proces de influență socială orientat spre un scop, care se desfășoară de-a lungul timpului și într-un anumit cadru. Variabilele de leadership (comportamentele liderilor) determină un rezultat distal (performanța echipei) prin constructe mediatoare proxime, cum este motivația followerilor.

Sursă: ”Leadership Process Models: A Review and Synthesis”, de Thomas Fischer, Joerg Dietz și John Antonakis, în Journal of Management.

putere organizationala

Puterea organizațională. Cum o obținem, menținem și pierdem?

Puterea organizațională se referă la „controlul asimetric asupra resurselor valorizate”. A avea putere organizațională înseamnă a te bucura de o multitudine de beneficii, dar sunt și o serie de dezavantaje.

Sursa: ”Perspectives on Power in Organizations” de Anderson și Brion, în Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior în 2014.

cultura organizationala

Procesul social fundamental al culturii unei organizații auto-suficiente

Un studiu despre cultura organizațională a unui spital românesc și diferența dintre scopul formal și cel al auto-suficienței organizaționale.
 
Sursa: ”The Basic Social Process in the Culture of the Self-Sufficient Organization”, de Chirică, Andrei și Oțoiu, în Transylvanian Review of Administrative Sciences în 2010.
en_USEN